rubikon.sk Vírivky Vírivky

rubikon.sk – Akým vplyvom sú vystavené betónové mosty?

Prienik vody - voda môže prirodzene vnikať do železobetónovej konštrukcie cez kapilárne póry. Preto pre konštrukciu akou je most, je životne dôležitá hydroizolácia. Tam, kde je vysoký obsah chloridov na povrchu oceľovej výstuže, môže dôjsť ku korózii ocele, trhlinám alebo k odlupovaniu povrchovej vrstvy.

Zaťaženie - most je vystavený dynamickému a statickému zaťaženiu. Spôsobujú ho najmä rázy od dopravných prostriedkov, ale aj poškodená konštrukcia, vnútorné napätie a únava materiálu alebo zemetrasenie. Zaťaženie mosta môže spôsobiť zníženie nosnosti konštrukcie.

Teplotné zmeny - mosty sú vystavené veľkej zmene teplôt, ako medzi dňom a nocou, tak aj medzi ročnými obdobiami. Tieto časté cykly majú za následok tepelné namáhanie a pohyb v betónovej konštrukcii, čo môže viesť až k tvorbe trhlín v prípade nekvalitného betónu. Preto je rozumné pri takomto type stavby použiť iba kvalitný stavebný materiál, ako napríklad značku Sika.

Prienik chloridov - chloridy sú veľmi agresívne, nachádzajú sa v posypových soliach používaných v zime, kedy sa dostanú priamo do kontaktu s mostom. Môžu preniknúť do betónovej konštrukcie a akonáhle dosiahnu prúty výstuže, môžu lokálne narušiť pasivačnú vrstvu a spôsobiť rýchlu jamkovú koróziu.

Erózia - betónové základy ponorené vo vode, ako sú mostové piliere a stĺpy, sú trvalo vystavené erózii a abrazívnemu opotrebovaniu. Toto môže viesť opäť k narušeniu povrchu.